• dyslexia, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia
  • Mga problema sa atensyon ug hyperactivity (ADHD)
  • Mga problema sa pinulongan
  • Mga pagtambal alang sa piho nga mga sakitpagkat-on, mga sakit saattenzione ug mga sakit sa pinulongan
  • Pagtambal sa mga sakit sa voce
  • Pagtambal sa mga sakit sa sayaw
  • Dalan sa suporta alang sa mga ginikanan alang sa pagdumala sa mga problema sa pamatasan sa mga bata

Sugdi ang pag-type ug ipadayon ang Enter aron pangitaon